Fundusze Europejskie

Firma GoodSoft realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Program Operacyjny Polska Wschodnia Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP pn. „ Internacjonalizacja szansą na rozwój firmy GoodSoft Michał Jurczuk”, nr projektu POPW .01.02.00-20-0026/20

Celem projektu jest przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji w celu zwiększenia aktywności gospodarczej Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych.

Efektem końcowym będzie rozwój firmy GoodSoft Michał Jurczuk poprzez proces internacjonalizacji, prowadzący do wzrostu sprzedaży i wejście na rynki zagraniczne z usługami programistycznymi.

Wartość projektu : 412 503,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 285 063,39 PLN