Hub of Talents

Jesteśmy oficjalnym partnerem platformy startowej dla nowych pomysłów

Hub of Talents 3 to profesjonalny program inkubacji startupów, który wspiera osoby z pomysłem na innowacyjny produkt lub usługę. Liderem projektu jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Projekt Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Priorytet FEPW.01 Przedsiębiorczość i Innowacje. Działanie FEPW.01.01 Platformy startowe dla nowych pomysłów. Komponent I Inkubacja – rozwój nowego pomysłu biznesowego.

O projekcie

 • W ramach projektu zrealizujesz szyty na miarę program inkubacji trwający ok. 6 miesięcy. Planowanych jest 6 takich cykli inkubacji.
 • Otrzymasz swojego Managera Inkubacji, pod skrzydłem którego będziesz realizował Indywidualny Plan Inkubacji obejmujący dwa rodzaje usług: podstawowe i specjalistyczne oraz granty.
 • W razie potrzeby będziesz mógł/mogła skorzystać z powierzchni biurowej do rozwoju startupu w Białymstoku, Łomży lub Suwałkach.
 • Usługi podstawowe: obsługa prawna, księgowa, a także wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji wizualnej oraz strategii marketingowej.
 • Usługi specjalistyczne: będziesz mógł otrzymać usługi indywidualne, dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych, bądź technologicznych Twojego startupu. Usługi te nie są ograniczone zamkniętym katalogiem.
 • Granty: w przypadku braku możliwości wyświadczenia na rzecz inkubowanego startupu specjalistycznej usługi przez Partnerów projektu, startup będzie mógł ubiegać się o grant w maks. wysokości 60 tys. zł na rozwój swojego pomysłu.
 • Prace nad rozwojem pomysłu są prowadzone według metodologii Customer Development, Lean Startup bądź Design Thinking.
 • Efektem procesu inkubacji powinien być zweryfikowany rynkowo MVP (minimalna wersja produktu) i skalowalny model biznesowy przedsięwzięcia.
 • Każdą rundę inkubacji kończy Demo Day, podczas którego eksperci, w tym przedstawiciele funduszy kapitałowych, oceniają startupy m.in. pod względem osiągniętego w trakcie inkubacji postępu, kompetencji zespołu, potencjału rynkowego.
 • Do udziału w procesie inkubacji zostanie zaproszonych 150 technologicznych startupów. Preferowane będą pomysły z branży metalowo- maszynowej.
 • Czas realizacji projektu: 36 miesięcy

Kto może aplikować?

 • Osoby fizyczne z pomysłami na innowacyjny w skali kraju produkt lub usługę, gotowe do założenia i rozwijania własnego startupu w Polsce Wschodniej.

Cel projektu

 • Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Efekty projektu

 • Co najmniej 150 nowoutworzonych innowacyjnych, technologicznych startupów.

Wartość projektu:
23 714 643,70 zł

Kwota dofinansowania:
22 312 850,00 zł