Flutter w wersji WEB jest oficjalnie gotowy do produkcji. Podczas gdy wsparcie było obecne i rozwijane od dłuższego czasu, Flutter 2 oficjalnie dodaje wsparcie dla Progressive Web Apps (PWA) i Single Page Apps (SPA), nowe funkcje, takie jak przepisywanie adresów URL i skróty klawiaturowe, i wiele więcej.

Framework bierze teraz pod uwagę urządzenie docelowe, aby określić najlepszą metodę renderowania, taką jak HTML, Canvas, WebGL lub WebAssembly. A gdy tylko jest to możliwe, automatycznie wykorzystywane są funkcje charakterystyczne dla danej platformy, jak skróty klawiaturowe na desktopie czy gesty i klawiatury programowe na urządzeniach mobilnych.

Silnik internetowy Fluttera oferuje wybór dwóch rendererów: renderer HTML, który jest zoptymalizowany pod kątem rozmiaru i szerokiej kompatybilności, oraz renderer CanvasKit, który wykorzystuje WebAssembly i WebGL do renderowania poleceń malowania Skia na płótno przeglądarki.


Dostępne paczki

 

firebase

Te produkty są obsługiwane w aplikacjach internetowych:
– firebase_analytics
– firebase_auth
– cloud_firestore
– cloud_functions
– firebase_messaging
– firebase_storage
– firebase_core
Strona FlutterFire ma tabelę, która pokazuje, jakie produkty Firebase działają w jakim środowisku: https://github.com/FirebaseExtended/flutterfire.

database plugins
 • shared_preferences
 • localstorage
state management
 • provider
 • flutter_bloc
 • get
http client
 • http
 • dio
social login
 • google_sign_in
 • flutter_facebook_login
notifications
 • firebase_messaging
map
 • location
 • flutter_google_places
 • google_maps_flutter – not available
internationalization
 • intl