Obsługa desktopów pozwala skompilować kod źródłowy Fluttera do natywnej aplikacji desktopowej Windows, macOS lub Linux.

Windows

Universal Windows Programs (UWP) to aplikacje, które mogą być uruchamiane na wszystkich urządzeniach Microsoft, od laptopa z systemem Windows do Xboxa, a nawet Hololens.
UWP pozwala zabrać swoje aplikacje Flutter na urządzenia, na których nie działają standardowe aplikacje Windows.

We wrześniu 2020 roku Google ogłosił wsparcie dla klasycznych interfejsów API Win32 wraz z eksperymentalnym projektem dla opartej na UWP wersji powłoki Flutter.

Zestaw narzędzi Flutter UI jest w aktualizacji v2.2, która zwiększa wsparcie dla tworzenia aplikacji desktopowych Universal Windows Platform (UWP).

macOS

Nowe i ulepszone wydanie Flutter 2.0 przynosi teraz stabilne wsparcie dla wszystkich głównych platform desktopowych – macOS również.

Linux

Firma Canonical Ltd., która stoi na czele rozwoju popularnego systemu operacyjnego Ubuntu opartego na Linuksie, uczyniła Flutter domyślnym frameworkiem dla wszystkich swoich przyszłych aplikacji desktopowych i mobilnych, a dziś pokazała swoją nową aplikację instalatora, zbudowaną od podstaw przy użyciu Flutter.


Dostępne paczki

Firebase

Systemy Windows i Linux nie są jeszcze obsługiwane przez wtyczki Firebase.
Produkty te są obsługiwane w aplikacjach desktopowych systemu macOS:
– firebase_auth
– cloud_firestore
– cloud_functions
– firebase_messaging
– firebase_storage
– firebase_core
– firebase_database
– firebase_remote_config
Strona FlutterFire ma tabelę, która pokazuje, jakie produkty Firebase działają w jakim środowisku: https://github.com/FirebaseExtended/flutterfire.

Ta strona pokazuje, które pakiety są dostępne na linux, macOS i windows: https://pub.dev/flutter/packages?q=&platform=linux+macos+windows.

database plugins
 • shared_preferences
 • sqflite (only macOS)
 • localstorage
state management
 • provider
 • flutter_bloc
 • get
http client
 • http
 • dio
social login

Logowanie społecznościowe takie jak google_sign_in, flutter_facebook_login nie są obsługiwane.

notifications

Wtyczki powiadomień nie obsługują systemu Linux i Windows. Jedynie macOS posiada wsparcie.

 • firebase_messaging
 • flutter_local_notifications
map
 • location (available only on macOS)
 • flutter_google_places
 • google_maps_flutter not available
internationalization
 • intl